Mladí autori, ktorí sa zapojili do súťaže, jednoznačne prejavili dávku talentu. Vedia si vybrať zaujímavé témy a príťažlivo ich spracovať. Po formálnej stránke sa, samozrejme, našlo pár nedostatkov,
ale tie sa dajú zvládnuť ďalším štúdiom a praxou.

Martin Pastierovičporotca, vedúci workshopu Tlač, MEDart 2019

Kvalita tohtoročných príspevkov ma veľmi pozitívne prekvapila. Bolo vidieť, že študenti vedia formulovať svoje myšlienky a vedia ako napísať nielen spravodajský, ale aj publicistický text, ktorý nešiel po povrchu, ale do hĺbky, analyzoval rôzne problémy.

Peter Kováčporotca, denník SME

Naším cieľom bolo, aby študenti odišli so spätnou väzbou od profesionálov, dobrou skúsenosťou, novými poznatkami,
a hlavne, aby sa posunuli vo svojej mediálnej tvorbe.

Pavel IzraelVedúci Katedry žurnalistiky

Prihlás sa na MEDart 2022

Na prihlásenie

ti zostáva

MEDart podporili