Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=3cikvq13RAQ

MEDart 2019

O MEDart-e 2019 súťažiaci povedali

Súťaž MEDart vnímam ako výbornú možnosť naučiť a dozvedieť sa nové informácie prostredníctvom workshopov, spoznať nových ľudí a získať spätnú väzbu od tých najlepších :).

Súťaž MEDart vnímam ako dobrý nápad, ako atraktívnou formou nabudiť stredoškolákov, aby ukázali svoje mediálne výstupy.

Súťaž MEDart vnímam veľmi pozitívne. Dala mi dosť do budúcna. Viem na čom zapracovať a naopak v čom som dobrý.

Nezabudni sa prihlásiť ešte dnes!

Branislav Račko – fotograf (TASR, Nový Čas)

Čo prezradili fotografie o dnešných mladých tvorcoch?

Ukázalo sa, že digitálna doba sa veľmi posunula vpred, čomu určite napomohli aj sociálne siete, fotografická gramotnosť sa veľmi zvyšuje, už decká na strednej dnes vedia spraviť veľmi dobrú fotografiu.

Podľa čoho ste hodnotili súťažné fotografie?

Na fotografiách som hodnotil najmä kompozíciu, estetickosť a význam samotnej fotografie.

Na čom by mohli tvorcovia popracovať, ak sa chcú vo fotografovaní zlepšiť?

Mali by viac rozmýšľať predtým ako fotografiu urobia.

Ako hodnotíte workshop Fotografia, ktorý ste viedli?

Workshop vo mne zanechal skvelé pocity, bolo skvelé vidieť mladých ľudí, ktorí chcú na sebe makať a zlepšovať sa.

Martin Pastierovič – Ringier Axel Springer, vedúci Digital media campus

Čo ste si všimli v tvorbe mladých tvorcov?

Mladí autori, ktorí sa zapojili do súťaže, jednoznačne prejavili dávku talentu. Vedia si vybrať zaujímavé témy a príťažlivo ich spracovať. Po formálnej stránke sa, samozrejme, našlo pár nedostatkov, ale tie sa dajú zvládnuť ďalším štúdiom a praxou.

Čo je dnes obzvlášť dôležité – na čo by sa mali žiaci vo svojej tvorbe a pri práci na sebe zamerať?

Množstvo informácií pribúda a ich publikovanie sa zrýchľuje, to kladie aj na autorov stále väčšie nároky. Avšak čo platilo v minulosti, je aktuálne stále. Získavať čo najviac relevantných informácií, neustále čítať, počúvať, sledovať médiá. Získavať prehľad o problematike, ktorá ich zaujíma a ktorej sa chcú ako autori venovať. Zdokonaľovať sa v materinskom, ale aj v cudzích jazykoch. V dnešnej dobe sa k tomu pridáva sledovanie sociálnych sietí a ďalších nových komunikačných kanálov.

Aký dojem vo Vás zanechal workshop Tlač, ktorý ste viedli?

Moje dojmy sú kladné. Počas workshopu sa veľmi pozitívne prejavilo niekoľko schopných nádejných autorov. Dúfam, že sa písaniu, či iným formám novinárskej tvorby, budú venovať aj naďalej.

Pavel Izrael – vedúci Katedry žurnalistiky FF KU

Akí sú podľa vás dnešní mladí tvorcovia?

Vzhľadom na vysoký počet zaslaných fotografií a videí si dovolím tvrdiť, že prevláda tvorivosť vo vizuálnej oblasti v porovnaní s textovou tvorbou. Mladí majú veľký tvorivý potenciál, ktorý je však potrebné formovať. Zároveň je dôležité uschopniť ich ku kritickej reflexii svojej i cudzej tvorby.

Ako hodnotíte prvý ročník súťaže MEDart?

Na to, že išlo o prvý ročník, nás príjemne prekvapil záujem študentov. Podarilo sa nám získať zaujímavých porotcov a lektorov workshopov, čo zvýšilo úroveň podujatia. Pozitívne hodnotím aj to, že do organizácie podujatia boli zapojení pedagógovia, doktorandi aj študenti žurnalistiky.

Víťazné videá 2019

Prvé miesto v okruhu Televízia

Michal Dubjel, Róbert Miglierini

Druhé miesto v okruhu Televízia

Michal Kozelský

Cena poroty v okruhu Televízia

Víťazné foto 2019

  • 1. miesto v okruhu Fotografia: Jakub Ďurajka – portrét muža s fajkou
  • 2. miesto v okruhu Fotografia: Tomáš Šefčík – protest
  • 3. miesto v okruhu Fotografia: Agáta Čurná – baletka
  • Špeciálna cena v okruhu Fotografia: Jakub Zavacký – hrad

Víťazné príspevky – tlač 2019

1. miesto - tlač: Jakub Zavacký - kategória rozhovor
Čítať
2. miesto - tlač: Vanesa Kantorová: kategória komentár
Čítať
3. miesto - tlač: Patrik Varchola - kategória reportáž
Čítať
Cena poroty - tlač: Michaela Hudčeková a Lucia Gáliková - kategória komentár
Čítať

Víťazné príspevky – rozhlas 2019

1. miesto - rozhlas: Benjamín Minárik
Počúvať
2. miesto - rozhlas: porota neudelila
3. miesto - rozhlas: Lukáš Bahurinský
Počúvať
3. miesto - rozhlas: Mária Boršodiová
Počúvať

Súťažiaci z MEDart 2019 mali vlastnú výstavu

MEDart chce dať príležitosť mladým ľuďom podeliť sa o to, čím žijú a čo tvorí ich svet. Súťažiaci sa mohli okrem tvorby textov, nahrávok a videí prejaviť aj v okruhu Fotografia, do ktorého sa v roku 2019 zapojilo 43 mladých autorov. Ich diela si organizátori súťaže nemohli nechať len pre seba.

Inšpiratívne fotografie predstavili verejnosti v rámci výstavy FoTo MEDart, ktorú sprístupnili v Galérii Jána Labaya na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku od októbra do novembra 2019. Chceli tak podporiť súťažiacich a inšpirovať ďalších, aby ukázali svoju tvorbu.

Prihlás aj ty svoje fotky a získaj profesionálnu spätnú väzbu. Tešíme sa na tvoj svet! J

  • Autor foto: Juraj Balga

Na odovzdanie

súťažných príspevkov

ti zostáva

MEDart podporili