Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=3cikvq13RAQ

MEDart 2020

Víťazné videá 2020

Prvé miesto v okruhu Televízia

Michal Kozelský

Druhé miesto v okruhu Televízia

Chiara Katonová, Kristián Porzer, Tim Köppl – Za oponou

Tretie miesto v okruhu Televízia

Veronika Klemová – Zimné myšlienky

Cena poroty v okruhu Televízia

Tamara Košťálová, Barbora Čibenková, Lívia Drbulová ,Veronika Ďuríková, Veronika Hikaníková, Terézia Kaňová, Lucia Kostolná

Víťazné foto 2020

  • 1. miesto v okruhu Fotografia: Juliána Kollárová, Kategória: umelecké
  • 2. miesto v okruhu Fotografia: Zuzana Ľudviková, Kategória: novinárske
  • 3. miesto v okruhu Fotografia: Kristína Radáčiová, Kategória: umelecké
  • Cena poroty v okruhu Fotografia: Jana Klimeková, Kategória: umelecké

Víťazné príspevky – tlač 2020

1. miesto - tlač: Zuzana Ľudviková, Kategória: publicistika
Čítať
3. miesto - tlač: Nina Melicherová, Kategória: publicistika
Čítať
Cena poroty - tlač: Emília Tršková, Kategória: publicistika
Čítať

Víťazné príspevky – rozhlas 2019

2. miesto - rozhlas: Adrián Mečiar, Kategória: spravodajstvo/publicistika
Počúvať
2. miesto - rozhlas: Anna Slovjaková, Kategória: spravodajstvo/publicistika
Počúvať

Fotografie z vyhodnotenia súťaže MEDart 2020

MEDart podporili