Skip to main content

MEDart 2024

Ocenené videá 2024

Prvé miesto v okruhu Video

Samuel Stračina – Opravár detí

Druhé miesto v okruhu Video

Adela Kováčová – Som v pohode

Tretie miesto v okruhu Video

Diana Kráľová – Noc na šrobárke

Ocenené foto 2024

1. miesto:Soňa Bakajsová, Sneží – novinárske
2. miesto:Kristóf Gremsperger, Kostol – novinárske
3. miesto: Ema Valientová, Pre budúcnosť – novinárske
Cena poroty:Ema Baťová, Vcíť sa! – umelecká

Ocenené príspevky – text 2024

1. miesto - text: Juraj Šoltis
Čítať
1. miesto - text: Kristína Pázstorová
Čítať
2. miesto - text: neudelené
3. miesto - text: Sára Bariová
Čítať
Cena poroty - text: Veronika Dubcová
Čítať

Ocenené príspevky – audio 2024

1. miesto - audio: Tamara Meňhartová, Erasmus+ v Paríži
Počúvať
2. miesto - audio: Mário Orság, NHL draft 2023
Počúvať
3. miesto - audio: David Žák, Podcast v EÚ
Počúvať
Cena poroty - audio: Alexandra Pajonková, Toxická maskulinita
Počúvať

Fotografie z vyhodnotenia súťaže MEDart 2024

Autorky fotografií: Kinga Hucz, Kristína Bučková, Alexandra Kaučiariková